نرم افزاری اموزشی
مرور برچسب

خدای جنگ

خداب جنگ بهترین پیچ و تاب را در دید ساده پنهان می کند

God of War یک لحظه Keyser Söze را در صحنه نهایی خود می کشد اما پیچ و تاب خیلی سریع اتفاق می افتد، شما ممکن است آن را از دست ندهید. این قطعه حاوی spoilers مربوط به پایان داستان بازی است. اگر خدای جنگ را کامل نکرده اید ، برای این که بعدا آن…

فصل های بعدی خدای جنگ همچنین اسطوره نوردیک 24 را نشان خواهد داد

پیشگیری احتمالی متن زیر شامل پیش بینی های زیادی در مورد بازی است، بنابراین خواندن را با خطر خود ادامه دهید. فصل بعدی از خدای جنگ، که شما می توانید به عنوان خوانده شده سری های اخیر ما ثابت و در عین حال بهره برداری اساطیر نورس به عنوان…