نرم افزاری اموزشی
مرور برچسب

اخبار بازی

خداب جنگ بهترین پیچ و تاب را در دید ساده پنهان می کند

God of War یک لحظه Keyser Söze را در صحنه نهایی خود می کشد اما پیچ و تاب خیلی سریع اتفاق می افتد، شما ممکن است آن را از دست ندهید. این قطعه حاوی spoilers مربوط به پایان داستان بازی است. اگر خدای جنگ را کامل نکرده اید ، برای این که بعدا آن…