نرم افزاری اموزشی

تکنیک های فیفا18

در این آموزش تکنیک های یاد خواهید گرفت که در آپدیت جدید فیفا اضافه شده یاد خواهیم داد برای افزایش کیفت فیلم بروی آیکون تنظیمات کلیک کنید و بروی 720p کلیک کنید

آموزش بازی با رِئال مادرید

در این آموزش به شما یاد می دهیم که چگونه کاستوم تاکتیک رو تایین کنیم تا با رئال قهرمان شویم برای افزایش کیفت فیلم بروی آیکون تنظیمات کلیک کنید و بروی 720p کلیک کنید