نرم افزاری اموزشی
مرور رده

fifa

آموزش بازی با رِئال مادرید

در این آموزش به شما یاد می دهیم که چگونه کاستوم تاکتیک رو تایین کنیم تا با رئال قهرمان شویم برای افزایش کیفت فیلم بروی آیکون تنظیمات کلیک کنید و بروی 720p کلیک کنید

آموزش ضربه عقرب فیفا 18

در این آموزش به شما زدن ضربه به صورت عقرب به شما یاد می دهیم برای افزایش کیفت فیلم بروی آیکون تنظیمات کلیک کنید و بروی 720p کلیک کنید

آموزش تکنیک های فیفا18

با سلام در آموزش قصد داریم تکنیک های فیفا را یاد بدهیم برای افزایش کیفت فیلم بروی آیکون تنظیمات کلیک کنید و بروی 720p کلیک کنید

آموزش خوشحالی گل های فیفا 18

در این آموزش به شما تمام سلبریشن ها (خوشحالی گل ها) یاد میدهیم برای pc,ps4,xbox برای افزایش کیفت فیلم بروی آیکون تنظیمات کلیک کنید و بروی 720p کلیک کنید

آموزش شوت زنی در فیفا 18

در آموزش شوت زنی به شما یاد می دهیم از مناطق متفاوت به صورتی محکم و دقیق شوت بزنید برای افزایش کیفت فیلم بروی آیکون تنظیمات کلیک کنید و بروی 720p کلیک کنید

آموزش دروازه بانی در فیفا 18

آموزش دروازه بانی به صورت حرفه ای شما می توانید با استفاده از این آموزش و یک سری دیگر از تنظیمات آموزش دروازه بانی یاد بگیرید برای افزایش کیفت فیلم بروی آیکون تنظیمات کلیک کنید و بروی 720p کلیک کنید

آموزش دریبل دو طرفه فیفا 18

در این آموزش به شما یاد می دهیم که دریبل دوطرفه بزنید به آسانی که در این آموزش یاد دادیم برای افزایش کیفت فیلم بروی آیکون تنظیمات کلیک کنید و بروی 720p کلیک کنید

آموزش ضربه رابونا

در این آ»وزش به شما یاد می دهیم که چگونه ضربه رابونا بزنید البته به صورت ضربه آزاد شما می توانید این ضربه را بزنید با بعضی از بازیکن هایی که از نظر تاکتیک اورال بالایی دارند میتوانید بزنید شما بجز ضربات آزاد می توانید در سانتر با گرفتن…

آموزش شوت زنی در فیفا

در این آموزش قصد داریم به شما یاد بدهیم که چگونه در فیفا 18 ضربات شوت بزنید مکان های مناسب شوت زنی فاصله دلخواه شوت های کاد دار و یا پر قدرت و... نظرات خود را برای ما ارسال کنید برای افزایش کیفت فیلم بروی آیکون تنظیمات…